Oplysningspligt

 

Dataansvarlig

Visma Local Government A/S

Adresse: Søren Frichs Vej 44D, 8230 Åbyhøj

Phone: +45 70 25 92 58

Mail: Dataprivacy@xflow.dk

 

Hvilke oplysninger indhentes og behandles?

Ved udfyldelse af vores formular behandler vi følgende oplysninger:

Navn, mailadresse, telefonnummer, stilling og organisation.

Oplysningerne behandles kun i det omfang de er tilstrækkelige, relevante og begrænset til, hvad der er nødvendigt i forhold til at kunne yde vores service.

 

Behandlingsgrundlag

Vi behandler kun dine oplysninger i overensstemmelse med gældende lovgivning, herunder GDPR. Behandling af dine personoplysninger foretages på følgende grundlag:

- Vi har anmodet om dit samtykke til behandling af dine personoplysninger til et eller flere specifikke behandlingsgrundlag.

 

Tredjeparts behandling

Vi gør brug af tredjeparter til behandling af dine oplysninger. Dette omfatter bl.a. eksterne og professionelle virksomheder, som leverandører og samarbejdspartnere, der hjælper os med levere og yde vores service bedst muligt, samt håndtere dine data.

Visma Local Government behandler personoplysningerne med sikre tredjeparter, som enten er underlagt samme regler eller som har tilsluttet sig lignede aftaler med samme krav.

Overførelsen af dine oplysninger sker i overensstemmelse med den gældende lovgivning og denne politik. Tredjepart må således ikke anvende oplysningerne til egne formål og behandler dem kun i det omfang på vegne af Visma Local Government. Oplysningerne kan opbevares i en form, der tillader identifikation af den registrerede og ikke i længere tid end det er nødvendigt vores formål.

 

Formålet med indhentning og behandling af information

Visma Local Government´s formål med behandlingen er at generere leads fra vores hjemmeside med henblik på at komme i kontakt med flere potentielle kunder. Når du udfylder formularen, samtykker du til behandlingen af dine personoplysninger og tager herunder stilling til, hvorvidt vi må kontakte dig med henblik på direkte markedsføring.

Visma Local Government foretager ingen automatiske afgørelser i vores behandling af dine personoplysninger.

 

Dine rettigheder

Som bruger af Visma Local Government har du naturligvis alle de rettigheder, som gældende lovgivning tilskriver dig. Herunder har du ret til at blive informeret om, hvilke oplysninger Visma Local Government indhenter vedrørende dig og din brug af Visma Local Government, samt kan du kræve at oplysninger, som Visma Local Government har indhentet vedrørende dig, rettes eller slettes, hvis oplysningerne er mangelfulde eller forkerte. Yderligere tilfalder retten til dataportabilitet dig selvfølgelig også. 

Hvis personoplysninger er baseret på samtykke, kan de bedst tilbagekaldes ved at kontakte os direkte på oplyste mail.

 

Klage

Det du skal gøre for at gøre krav på dine rettigheder, er at rette henvendelse til os. Det gør du bedst ved at skrive til vores ansvarlige via mail på Dataprivacy@xflow.dk

Udover muligheden for at rette henvendelse direkte til Visma Local Government via ovenstående mailadresse, er du også berettiget til at rette dine eventuelle klager til den nationale tilsynsmyndighed: Datatilsynet, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby.

 

Periode for opbevaring af oplysninger

Oplysningerne opbevares i det tidsrum, der er tilladt i henhold til lovgivningen, og vi sletter dem, når de ikke længere er nødvendige. Der tages alle rimelige skridt for at sikre, at oplysninger, der er unøjagtige med det formål, hvortil de behandles, slettes eller korrigeres uden ophold.

Visma Local Government sikre derfor at oplysninger ikke opbevares i længere tid end nødvendigt. Der er derfor internt indført tidsfrister for sletning eller periodisk gennemgang af indsamlede data, som afhænger oplysningens karakter og baggrund. Alt dette gør vi for at sikre overensstemmelse med gældende lovgivning.

 

Kontakt

Hvis du har spørgsmål eller klager vedrørende indhentning eller behandling af oplysninger vedrørende dig, bedes du kontakt os på: Dataprivacy@xflow.dk

keyboard_arrow_up